جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

سنجشگران نسل جوان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها تهران www.esanj.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در سنجشگران نسل جوان
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در سنجشگران نسل جوان را به اشتراک می گذاری.