شرکت تولیدی صنعتی الباگاز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران alton-home.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در شرکت تولیدی صنعتی الباگاز
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در شرکت تولیدی صنعتی الباگاز را به اشتراک می گذاری.