ماهنامه دنیای عکس و گرافیک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات تهران www.donyayeaksvagraphic.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در ماهنامه دنیای عکس و گرافیک
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در ماهنامه دنیای عکس و گرافیک را به اشتراک می گذاری.