دایا به آرا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران home-kithen.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در دایا به آرا
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در دایا به آرا را به اشتراک می گذاری.