جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پخش دریا نون

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پخش دریا نون
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پخش دریا نون را به اشتراک می گذاری.