آژانس دیجیتال مارکتینگ دارت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران DaartAgency.com
میانگین حقوق ماهانه
2.5 میلیون
1.4
تجربه های کاری در آژانس دیجیتال مارکتینگ دارت
    تخصص مخفی
    تمام وقت
    محیط بد این شرکت از اولین روز تو ذوق می زد. دعوا بین واحدها، جنگ قدرت، ساختار سلسله مراتبی، ... نیروها تند تند عوض می‌شدند و می‌رفتند. همینطور بدقولی در پرداخت حقوق وجود داشت.
    میانگین کل امتیازات: