جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

برنا ترجمه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات مشهد
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در برنا ترجمه
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در برنا ترجمه را به اشتراک می گذاری.