جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
سرمایه گذاری و تحلیل کسب وکار تهران boomerangtt.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در شبکه خدمات نوآوری بومرنگ
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در شبکه خدمات نوآوری بومرنگ را به اشتراک می گذاری.