بتاوس

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در بتاوس
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در بتاوس را به اشتراک می گذاری.