پرداز گستر ارتباطات برلیان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
مخابرات و ارتباطات تهران www.bereliannet.net
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در پرداز گستر ارتباطات برلیان
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در پرداز گستر ارتباطات برلیان را به اشتراک می گذاری.