جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

سامانه های هوشمند بارنما

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
حمل و نقل، لاجستیک و انبارداری تهران barnama.org
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در سامانه های هوشمند بارنما
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در سامانه های هوشمند بارنما را به اشتراک می گذاری.