شرکت بین المللی سلامت آترینا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه کاری
خدمات درمانی، پزشکی و سلامت تهران www.atrinaclub.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در شرکت بین المللی سلامت آترینا
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در شرکت بین المللی سلامت آترینا را به اشتراک می گذاری.