جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

شبكه الصراط

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات قم
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در شبكه الصراط
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در شبكه الصراط را به اشتراک می گذاری.