عصر دانش افزار

سال تاسیس سال نامشخص 11-50 نفر 0 تجربه کاری
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.asredanesh.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در عصر دانش افزار
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در عصر دانش افزار را به اشتراک می گذاری.