عصردانش افزار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه کاری
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.asredanesh.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در عصردانش افزار
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در عصردانش افزار را به اشتراک می گذاری.