گروه بین المللی عصر ایرانیان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
رسانه و انتشارات تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در گروه بین المللی عصر ایرانیان
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در گروه بین المللی عصر ایرانیان را به اشتراک می گذاری.