جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

آسیم الکترونیک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران www.AsimElectronics.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در آسیم الکترونیک
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در آسیم الکترونیک را به اشتراک می گذاری.