عامر اندیش هوشمند

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه کاری
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.amerandish.com
میانگین حقوق ماهانه
15 میلیون
4.6
تجربه های کاری در عامر اندیش هوشمند