جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

آکاد

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
معماری و عمران تهران acadbana.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در آکاد
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در آکاد را به اشتراک می گذاری.