جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

توسعه فناوری سپید سیستم شریف

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
دسته بندی نشده تهران
میانگین حقوق ماهانه
4.5 میلیون
2.4
تجربه های کاری در توسعه فناوری سپید سیستم شریف